Informce o GDPR Vám rádi na vyžádání zašleme, prosím kontaktujte nás na email. schranky@fise.cz. Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) vám sdělujeme informace o zpracování osobních údajů hostů, ke kterému dochází v souvislosti s jejich pobytem v našem zařízení. Kontaktní údaje Správcem osobních údajů je Pension U Kostela, provozovaný obchodní firmou Filius & Investments SE., se sídlem na adrese K DOLŮM13/200, Modřany, 143 00 Praha 4, která je zapsána ve spisové značce H 369 vedené u Městského soudu v Praze. Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů jsou: email SCHRANKY@FISE.CZ , tel. + 420 775 423 423. Další zpracovatel dat: PREVIO s.r.o. se sídlem Praha 9, Lihovarská 1060/12, PSČ 190 00 zapsána ve veřejném seznamu vedeném Městským soudem v Praze, oddílu C, vložky 230379 IČ 25975234, DIČ CZ 25975234 Nemáme v úmyslu vaše osobní údaje předávat mimo EU nebo nějaké mezinárodní organizaci. V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Uzavření nebo plnění smlouvy“, potřebujeme vaše osobní údaje pro uzavření smlouvy a její následné plnění, bez nich není možné smlouvu uzavřít. V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Právní povinnost“, potřebujeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě zákonných požadavků do dobu stanovenou daným zákonem a po tuto dobu toto zpracování nesmíme omezit ani vymazat. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze pro účely objednávky služeb nebo zboží u naší společnosti, nebo pro cílená reklamní sdělení. Osobní údaje získáváme přímo od subjektů údajů s výjimkou zpracování „Rezervace ubytování – příjem informací z internetových rezervačních portálů“, kdy získáváme část osobních údajů od firem, provozujících internetové rezervační portály. Kontaktní údaje o těchto správcích osobních údajů naleznete na jejich webových stránkách, kde jste provedli rezervaci. Vzhledem k jejich většímu počtu a vzájemnému předávání údajů mezi nimi je zde neuvádíme. Uložení dat, tedy vaše osobní údaje v elektronické podobě je činěno prostřednictvím softwarového zabezpečení, jehož přístup je chráněn přístupovým heslem. Listinné podoby dokumentů, jež obsahují vaše osobní údaje a data vyplývající z uvedené tabulky jsou chráněny uložením do místnosti archivu listin, kde vstupní dveře jsou jištěny uzamykatelným zámkem. Zákonem povinné údaje V souvislosti s Obecným nařízení o ochraně osobních údajů a povinnostmi stanovenými zákonem (např. Zákon o pobytu cizinců na území ČR č. 326/1999 Sb., v platném znění; zákon o místních poplatcích č. 565/1990 S., v platném znění) jsou povinnými údaji pro využití ubytovacích služeb Pensionu U Kostela –Jméno – Příjmení – Datum narození – Adresa – Doba ubytování – Číslo a typ dokladu, případné vízum – Účel pobytu Popis práv subjektů údajů Jako subjekt údajů (fyzická osoba, o níž jsou údaje zpracovávány) máte k vašim osobním údajům tato práva: GDPR Způsob výkonu práv Pokud budete chtít uplatnit některé z těchto práv, můžete si podat žádost tímto způsobem: Na recepci pensionu bude ověřena vaše totožnost podle občanského průkazu nebo pasu a bude s vámi sepsána žádost a sdělení termínu vyřízení. Bez ověření totožnosti není možné žádost přijmout. K datu vyřízení vám zde bude po opětovném ověření totožnosti předáno písemné Vyrozumění o výsledku žádosti a související materiály. Za požadavek na více než jednu kopii jsme oprávněni účtovat poplatek odpovídající administrativním nákladům. Úkony spojené s výkonem práv subjektů údajů jsou činěny bezplatně. Jsou-li však žádosti shledány jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že se opakují, pak můžeme:   uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady odmítnout žádosti vyhovět. Chcete-li podat žádost elektronicky: zašlete ji e-mailem na adresu schranky@fise.cz s platným elektronickým podpisem. Bez tohoto potvrzení totožnosti nemůže být uznána. Žádost musí obsahovat:   Identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození O výkon jakého práva žádáte – viz kapitola Popis práv subjektů údajů Upřesnění žádosti – např. v případě opravy správné údaje Telefon – pro případná upřesnění a domluvu na dalším postupu V případě, že vzniknou pochyby o vaší totožnosti, jsme oprávněni vás požádat o poskytnutí dodatečných informací pro potvrzení totožnosti.